Zajęcia w Morawie

Zajęcia w Morawie

WAKACJE, WAKACJE!

Wczoraj w Morawie było gorąco 🌞🔥

ale bardzo wesoło 😃

Cykl zajęć ANIMACJE DLA DZIECI współorganizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Każdy Mieszkaniec Gminy Lidzbark Warmiński może skorzystać z zajęć nie tylko w swojej miejscowości. Spotkania będą się odbywać w zależności od pogody – w świetlicach lub na zewnątrz. Na zajęcia dedykowane dzieciom zapraszamy dzieci wraz z rodzicami w celu zapisu na zajęcia, zapoznania się z regulaminem, wyrażenia zgody na wizerunek przez opiekuna prawnego.

Szczegółowe informacje i zapisy, tel.: 89 767 40 17, animacje@gckpilnik.pl

Regulamin zajęć oraz karty zapisów dostępne na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku:

Regulamin