Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminne Centrum Kultury w Pilniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.gckpilnik.pl

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI 

 1. Data publikacji strony internetowej: 2022-04-05.
 2. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-04-22.
 3. Data ostatniego przeglądu strony internetowej i aktualizacji: 2024-03-29.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Poruszanie się po stronie za pomocą klawisza Tab. działa tylko częściowo.
 2. Wybrane elementy nie są wyróżnione dodatkową ramką – tzw. Fokus.
 3. Brak możliwości zatrzymania animacji.
 4. Linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego podkreślenia dla osób nierozróżniających kolorów.
 5. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
 6. Brak napisów dla osób głuchych w udostępnianych filmach.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

WYGLĄD STRONY

 1. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 1. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 3. Graficzne przeglądarki internetowe oferują możliwość powiększenia lub pomniejszenia widoku wyświetlanej strony poprzez odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer: CTRL oraz + aby powiększyć widok, CTRL oraz – aby pomniejszyć widok. Opera, SHIFT oraz + aby powiększyć widok, SHIFT oraz – aby pomniejszyć widok.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

 1. Data sporządzenia deklaracji: 2022-11-07.
 2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 3. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-05-16.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Pacanowska: animacje@gckpilnik.pl, tel. 89 767 40 17.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

OPIS PROCEDURY WNIOSKOWO-SKARGOWEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ 

 1. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 2. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym.
  W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 3. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
 4. Jeżeli nasze działania związane z dostępnością cyfrową nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gminne Centrum Kultury w Pilniku, Pilnik 2, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Dwa wejścia są wyposażone w pochylnię. Przed przyjazdem proponujemy kontakt telefoniczny w celu usprawnienia dostępu do budynku i konkretnych pomieszczeń np. biura, sali głównej.
 2. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze, przy wejściu głównym.
 3. Przed budynkiem znajduje się duży parking, w tym 2 miejsca z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje też możliwość podjazdu bezpośrednio przed wejścia z pochylniami.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W Gminnym Centrum Kultury w Pilniku nie ma możliwości skorzystania z  tłumacza języka migowego.