Polityka prywatności

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Pilniku w serwisie www dostępnym pod adresem https://gckpilnik.pl

Prowadzony przez Gminne Centrum Kultury w Pilniku serwis www może zawierać odnośniki do innych serwisów www. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie wskazanego wyżej serwisu www. Po przejściu do innych zewnętrznych serwisów prosimy
o zapoznanie się z obowiązującymi w nich politykami prywatności. Gminne Centrum Kultury w Pilniku nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w serwisach prowadzonych przez inne podmioty.

O ile nie zaznaczono inaczej, we wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności przypadkach administratorem danych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Pilniku 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, reprezentowane przez Dyrektora e-mail: poczta@gckpilnik.pl, tel. 89 767 40 17.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Gminne Centrum Kultury w Pilniku pełni Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej firma@sigma-lidzbark.pl lub pisemnie pod adresem Gminnego Centrum Kultury w Pilniku.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Żądania realizacji tych praw prosimy kierować na adres poczta@gckpilnik.pl.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

O zmianach w Polityce prywatności użytkownicy serwisu będą informowani poprzez komunikat wyświetlany w tym serwisie.

Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie www

Dane osobowe mogą być podawane przez użytkownika podczas wypełniania formularzy dostępnych w serwisie oraz gromadzone automatycznie, podczas przeglądania przez użytkownika informacji prezentowanych w serwisie.

Dane zbierane poprzez formularze dostępne w naszym serwisie www (np. formularze zapisu na newsletter) przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celach opisanych przy każdym formularzu lub w celach wynikających z kontekstu w jakim formularz się znajduje, a jeżeli nie są one opisane lub nie wynikają z kontekstu należy przyjąć, że dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktów z użytkownikiem serwisu. Zgoda może być wycofana przez użytkownika w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. O ile nie wskazano inaczej przy konkretnym formularzu, wycofanie zgody można zgłosić pod adresem poczta@gckpilnik.pl.

Zebrane dane możemy udostępniać innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, w celu i w zakresie określonym przez GCK w Pilniku.

Dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody związanej z konkretnym przetwarzaniem, na potrzeby którego były zebrane lub do czasu uznania przez nas, że nie są dłużej potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

Zasady przetwarzania informacji w logach serwisu www

Oprogramowanie naszego serwisu www zbiera dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach), ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca, który w niektórych przypadkach może być traktowany jak identyfikator internetowy tej osoby.

Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie www oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem www.

Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub uzasadniony prawnie interes administratora danych, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonego serwisu www.

Zawartość dzienników zdarzeń może być udostępniana podmiotom świadczącym usługi na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, w celach i w zakresie określonym przez Gminne Centrum Kultury (np. w celu analizy przyczyn stwierdzonego incydentu bezpieczeństwa w serwisie).

Gminne Centrum Kultury w Pilniku zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach zdarzeń co do zasady:

  • nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis,
  • nie są ujawniane nikomu poza administratorami naszego serwisu www oraz administratorami serwerów, na których działa nasz serwis www.

Administrator serwera i administratorzy serwisu www mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w dziennikach zdarzeń tylko w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia prób naruszenia integralności serwisu www lub serwera przez osoby nieuprawnione.

Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie serwisem www. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające nasz serwis www.

Dane będą przechowywane w dziennikach zdarzeń przez okres wynikający z obowiązujących przepisów lub do czasu ustania ich przydatności do celu w jakim zostały zebrane, lub do czasu przedawnienia ew. roszczeń z tytułu naruszeń bezpieczeństwa serwisu www lub serwera.

 

Zasady korzystania z ciasteczek (ang. cookies)

Oprogramowanie naszego serwisu www wykorzystuje mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies) w celu zapamiętania na urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie) osoby odwiedzającej ten serwis danych związanych z jej preferencjami np. ustawieniami wielkości czcionki lub kontrastu, w celu zebrania statystyk służących dostosowaniu serwisu do oczekiwań użytkowników, w celu odnotowania faktu wykonania pewnych operacji (np. akceptacji regulaminu lub wyrażenia zgody na zapis ciasteczek) albo w celu powiązania ze sobą operacji będących poszczególnymi krokami w jednej, kilkuetapowej czynności, w tym w szczególności powiązania ze sobą operacji składających się na pojedynczą sesję odwiedzin w naszym serwisie www. W podobnych celach nasze serwisy mogą używać mechanizmu lokalnej pamięci przeglądarki (ang. local storage).

Osoba odwiedzająca nasz serwis www może zablokować zapisywanie ciasteczek lub spowodować ich usunięcie po zamknięciu karty przeglądarki poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Szczegóły można odnaleźć w instrukcji użytkowania przeglądarki lub w wielu dostępnych w Internecie poradnikach.

Ciasteczka wysyłane przez serwis www Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, o ile nie zostaną zablokowane lub usunięte po zamknięciu przeglądarki w wyniku dokonania wyboru takiego ustawienia przez użytkownika przeglądarki, tracą ważność po zakończeniu bieżącego połączenia z naszym serwisem.

Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszego serwisu, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze lub innym urządzeniu przy użyciu którego korzysta z naszego serwisu www.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych usług udostępnianych w naszym serwisie www. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści w naszym serwisie.