SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KGW

Za nami spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lidzbark Warmiński.

Obecnie mamy sześć kół: w Babiaku, Ignalinie, Runowie, Kraszewie, Kłębowie i Kotowie, ale już wiemy, że powstaną kolejne.

Warto zwrócić uwagę na różnorodną działalność naszych kół – choć tradycyjnie kojarzą się z kulinariami, to nasze zajmują się też np. rękodziełem – ich pasji i talentów trudno zliczyć!

To pierwsze spotkanie w tym roku, jednak takie wydarzenia kierowane do KGW organizowane są w Gminnym Centrum Kultury cyklicznie, ponieważ zależy nam na współpracy i rozwoju organizacji pozarządowych w Gminie.

Gości przywitała dyrektor GCK w Pilniku Paulina Zdanowicz – podziękowała za dotychczasową współpracę i zadeklarowała dalsze wsparcie dla KGW w postaci dedykowanych Kołom Gospodyń Wiejskich szkoleń.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej z nich głos zabrał wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, który wyraził słowa uznania dla pracy KGW, zaangażowania członków w różnorodne wydarzenia kulturalne, działalność społeczną i reprezentowanie Gminy.

Wójt razem z dyrektor przedstawili również harmonogram działań planowanych na bieżący rok, jednocześnie zachęcając uczestników spotkania do czynnego włączenia się w ich organizację.

Kolejna część spotkania dotyczyła kuchni zero waste.

O tym jak nie marnować żywności opowiedziała Pani Jolanta Urbanek wicedyrektor ZSG-S im. Wisławy Szymborskiej w Olsztynie. Prelegentka zainteresowała tematem publiczność, przedstawiła nie tylko samą ideę kuchni zero waste, ale przytoczyła wiele konkretnych przykładów, jakie można stosować na co dzień.

Na zakończenie spotkania był czas na wymianę doświadczeń i rozmowy w kuluarach.

Dziękujemy naszym KGW, że jesteście z nami!