GRAM, BO KOCHAM

Nieformalna grupa „Gram, bo kocham” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Pilniku realizuje projekt „Rozśpiewana Gmina Lidzbark Warmiński – muzyka prosto z serca” w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem projektu jest popularyzacja twórczości trzech zespołów muzycznych z Gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński: Kapeli Ludowej „Rogóżanie”, Zespołu Ludowego „Furman” i „Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Lidzbark Warmiński”. Każdy z zespołów ma inną historię powstania, skład, repertuar. Łączy ich jedno – miłość do muzyki.

ZESPÓŁ LUDOWY „FURMAN” powstał 8 lat temu w Kraszewie. Założycielem, kierownikiem artystycznym, kompozytorem nowych pieśni, aranżerem oraz akordeonistą jest pan Jacek Sobczak. Obok popularnych, znanych utworów, zespół w swoim repertuarze posiada stare, odnajdywane w zeszytach, zapomniane pieśni i odtwarza ich oryginalne brzmienie. Panowie ze starej przyczepy ciągnikowej zrobili wspaniały wóz drabiniasty, który stał się ich transportem na koncerty a jednocześnie ozdobą zespołu. W czerwcu 2021 roku w Jezioranach odbył się XXXVI Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur. „Furman” na przeglądzie zajął 3 miejsce.

KAPELA LUDOWA „ROGÓŻANIE” istnieje od ponad 30 lat. Z racji swego zamieszkania na pięknej ,,Warmii” krzewi kulturę warmińską – jej tradycje i obyczaje, w wielobarwnych strojach ludowych. Instruktorem jest pan Adam Wiciński. Kapela bierze udział w różnego rodzaju konkursach, występach ogólnopolskich i zagranicznych. „Rogóżanie” odwiedzili już Szwecję, Niemcy, Holandię i Bułgarię, byli na największym ,,BAŁKANFOLK” festiwal. Kapela wystąpiła w telewizyjnej dwójce z kabaretem ,,Neonówka”, w programie ,,Dzięki Bogu już Weekend”. W czerwcu 2023 r. Rogóżanie zajęli I miejsce w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Ornecie.

REPREZENTACYJNA ORKIESTRA DĘTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI powstała 8 lat temu na bazie Orkiestry Dętej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. Kapelmistrzem orkiestry jest Andrzej Mierzejewski, muzyk, dyplomowany nauczyciel oraz instruktor muzyki. Do Orkiestry należą pasjonaci muzyki, członkowie OSP, uczniowie i absolwenci lidzbarskiej szkoły muzycznej, mieszkańcy Gminy. W swoim repertuarze mają oczywiście wiele marszy, ale bardzo lubią grać muzykę rozrywkową i filmową. Łamią stereotypy o nudnej orkiestrze dętej.

W ramach projektu odbywają się występy artystyczne, warsztaty muzyczne, a zwieńczeniem będzie nagranie płyty z utworami wszystkich Zespołów.

Podczas VI Festiwalu Ziół w Blankach w czerwcu 2023 r. odbył się pierwszy występ i prezentacja zespołów. Przeprowadziliśmy również warsztaty muzyczno-animacyjne dla wszystkich chętnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Muzycy chcą promować swoją działalność kulturotwórczą i wychowawczą wśród szerszej publiczności, promować kulturę ludową, zainteresować i pozyskać nowych odbiorców i członków do zespołów.

Obecnie odbywają się próby Zespołów do kolejnego występu i nagrania płyty. Płyta będzie trwałą pamiątką ich twórczości, będzie też służyć promocji Zespołów.

Kolejny występ i prezentacja Zespołów oraz warsztaty muzyczne odbędą się podczas Święta Plonów gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński w Pilniku – 26.08.2023 r.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE w imieniu nieformalnej grupy „Gram, bo kocham”, Gminnego Centrum Kultury w Pilniku oraz partnera projektu – Gminy Lidzbark Warmiński.