WAKACJE na świetlicach wiejskich Gminy Lidzbark Warmiński – zapraszamy!

Wakacje 2022

WAKACJE na świetlicach wiejskich Gminy Lidzbark Warmiński – zapraszamy!

Zapraszamy na sierpniowe zajęcia „Wakacje 2022 w świetlicach wiejskich Gminy Lidzbark Warmiński”.
Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński – dzieci, młodzież i dorosłych. Chcemy zachęcić Uczestników do różnorodnych działań twórczych. Będziemy rysować, malować, tańczyć – poznawać sztukę przez zabawę. Z pewnością będzie wesoło! Podczas zajęć będziemy fotografować, nagrywać filmy i tak powstanie nasza wspólna, multimedialna „Pocztówka z wakacji – pełna inspiracji”.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Każdy Mieszkaniec Gminy Lidzbark Warmiński może skorzystać z zajęć nie tylko w swojej miejscowości. Spotkania będą się odbywać w zależności od pogody – w świetlicach lub na zewnątrz. Na zajęcia dedykowane dzieciom zapraszamy dzieci wraz z rodzicami w celu zapisu na zajęcia, zapoznania się z regulaminem, wyrażenia zgody na wizerunek przez opiekuna prawnego.

Szczegółowe informacje i zapisy, tel.: 89 767 40 17, animacje@gckpilnik.pl

Regulamin zajęć oraz karty zapisów dostępne na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku.

Projekt organizuje Gminne Centrum Kultury w Pilniku. Współorganizatorami są; Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.
Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dofinansowano ze środków Regionalnego Funduszu Wspierania Kultury. Projekt współrealizowany z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.