Łaniewo

Świetlica w Łaniewie
Miejscowość:Łaniewo 79
Przybliżona ilość miejsc: 35 – 40 osób