Koniewo

Budynek świetlica w Koniewie
Miejscowość:Koniewo 14
Przybliżona ilość miejsc:35 – 40 osób