Ignalin

Świetlica Ignalin
Miejscowość:Ignalin 8
Przybliżona ilość miejsc:40 – 50 osób