Blanki

Blanki świetlica
Miejscowość:Blanki 22A
Przybliżona ilość miejsc:30 – 35 osób