KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Kilometry Natury Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński 2023”

Gminne Centrum Kultury w Pilniku i Urząd Gminy Lidzbark Warmiński

zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński do wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Zgłoszenia można przesyłać od 20 marca 2023 r. do 8 maja 2023 r.

na adres: animacje@gckpilnik.pl

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE.

Informacje: tel. 89 767 40 17, animacje@gckpilnik.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu fotograficznego GCK PILNIK

Karta zgłoszenia Załącznik Nr 1

Oświadczenie RODO Załącznik Nr 2